Amacımız

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak amacımız, 0-18 yaş arası çocukların bedensel, duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek araştırma ve uygulama faaliyetleri aracılığıyla onların yaşam boyu öğrenmeye ilişkin sağlam bir temele sahip olmasına, sosyoekonomik açıdan yaşadıkları eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, uyarıcı ihtiyacının karşılanmasına ve sağlıklı sosyal etkileşimler kurmasına destek olmaktır.