Çocuklarda Duygu Sosyalleştirilmesi ve Teknoloji Bağımlılığı

Çocuklarda Duygu Sosyalleştirilmesi ve Teknoloji Bağımlılığı

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi'nin işbirliği ile ASÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda 06.04.2016 tarihinde Yrd. Doç Dr. Şükran KILIÇ,  "Çocuklarda Duygu Sosyalleştirilmesi", Uzm. Psikolog Suphi TUNÇ ise "Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı"  konulu konferanslar vermiştir. Konferanslara ASÜ akademik ve idari personelleri ile öğrencileri katılım göstermiştir.